Historia Borka Strzelińskiego
 
     Poprzednie nazwy miejscowości; Borck (1338), Bork(1346), Borek, Borkum, Grosburg. Istnienie miejscowości ("juxta Borech") poświadczone jest historycznie w 1155 roku. według Długosza miejscowość Borek Strzeliński (Borek) stanowiła na początku XII wieku własność templariuszy, posiadając wówczas rangę miasta. W 1234 (lub 1237) roku książę Henryk Brodaty podarował Borek wraz z wszystkimi z niego dochodami biskupowi z Lubusza (lebus) w Nowej Marchii. Miejscowość wraz z czterema wsiami przeszła w ten sposób spod administracji śląskiej pod zarząd Marchii Branderburskiej, stając się własnością kurfirsta branderburskiego i swego rodzaju branderburską enklawą na Śląsku. W 1553 roku kolejny biskup lubuski, za zezwoleniem margrabiego Jana Branmderburskiego, oddał dobra jako lenno biskupie za sumę 5 tysięcy talarów Fryderykowi von Canitz i jego męskim potomkom. W rękach tej rodziny majątek pozostawał do 1745 roku, kiedy to przeszedł w posiadanie rodziny von Tenczin. W roku 1769 z roszczeniami do Borka wystąpił Fryderyk Wilhelm von Conitz, jego pretensje zostały uznane. Po jego śmierci wieś odziedziczył zięć von Rentz, który sprzedał posiadłość w 1838 roku Juliuszowi von Bemsdorf auf Grossburg. W drugiej połowie XIX wieku dobra przeszły na Henryka von Schonemarkt, w którego rękach pozostawały do 1885 roku, kiedy to właścicielem majątku został dr praw Wrocławia Ludwig Friedmann auf Grossburg.
 
 

Historia Pałacu

     Pałac został zbudowany w stylu neorenesansowym z elementami neogotyckimi w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XIX w. dla rodziny von Schönermarkt. W czasach najnowszych był siedzibą lokalnego PGR-u, mieściło się w nim także przedszkole gminne. Dawny blask odzyskał po trwającym półtora roku remoncie, który zakończył się w 2013 r.Od wschodu do pałacu dostawiony jest niewielki aneks z kwadratową wieżą. Elewacje rezydencji zachowały szereg detali architektonicznych: gzyms kordonowy i wieńczący, lizeny, nadokienniki, okna w opaskach, płyciny podokienne. Od północy do pałacu przylega park. W parku przeważa drzewostan liściasty: dęby, lipy, platany klonolistne. Na południe od rezydencji rozciąga się dziedziniec gospodarczy dawnego folwarku z otaczającymi go budynkami. Pałac wraz z parkiem figurują w rejestrze zabytków.

 

1 Źródło:www.borow.pl
 
 

Pałac dawniej :


H1


H2

   

 

Imprezy okolicznościowe
Pokoje gościnne
Dla firm